Har en elev i lovskola rätt till skolskjuts?

Ja, elever i lovskola har rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som elever i grundskolan i övrigt.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan