Har en elev från annan kommun rätt till skolskjuts?

Nej, mottagande kommun har ingen skyldighet att arrangera eller bekosta skolskjuts.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan