Resurs- och utvecklingscentrum

Resurs- och utvecklingscentrum (RUC) är en kommunövergripande verksamhet som arbetar för att stötta utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer i de kommunala förskolorna och skolorna i kommunen.

RUC:s verksamhet riktar sig till skolornas och förskolornas pedagoger och omfattar bland annat rådgivning och utbildning inom specialpedagogik, tal- och språk, IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt inom att främja elevers skolnärvaro.

På RUC arbetar specialpedagoger, beteendevetare, tal- och språkpedagog samt IKT – utvecklare.

På RUC finns:

  • Språkotek där pedagoger kan låna språkstimulerande material till verksamheten.
  • Digitek där pedagoger kan låna material för att arbeta med digitalisering i verksamheten.

RUC erbjuder också registrering av talbokslåntagare i talboksbiblioteket Legimus.

Verktyg för läsutveckling

För att stödja barns och ungdomars läsutveckling samt ge stöd vid läs- och skrivsvårigheter har Tyresö kommun satsat på vissa kommunövergripande licenser. Dessa ger alla barn tillgång till exempelvis inlästa böcker, både i form av bild- och talböcker, inlästa läromedel samt olika läs- och skrivverktyg kopplat till Chromebooks och Ipad. RUC erbjuder förskolor och skolor utbildning i dessa verktyg.

Kontakt

Har ditt barn behov av stöd ska du kontakta barnets lärare, rektor, speciallärare eller någon annan medlem i skolans elevhälsoteam. I förskolan kontaktar du rektor eller ansvarig förskollärare.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Upp