Resurs- och utvecklingscentrum

Resurs- och utvecklingscentrum (RUC) är en kommunövergripande verksamhet med uppdrag att stimulera ett språkutvecklande arbetssätt samt barns och elevers IT-användning i förskola och skola.

RUC:s verksamhet riktar sig till skolornas och förskolornas pedagoger och omfattar bland annat rådgivning och kursverksamhet inom IT, specialpedagogik och inkluderande arbetssätt. Vi erbjuder också skolorna att anmäla föräldrar till föräldrakurs och till registrering av talbokslåntagare i talboksbiblioteket Legimus.

RUC anordnar utbildningar kring tal-, språk- och kommunikationssvårigheter samt lånar ut och ger handledning kring språkstimulerande material till pedagoger. Här finns även talpedagog och specialpedagog som på uppdrag av rektorn handleder pedagoger ute på förskolorna.

Alternativa verktyg för lärande

Elever med olika inlärningssvårigheter kan i sitt skolarbete ha stor hjälp av olika strategier och hjälpmedel, med ett gemensamt namn kallade alternativa verktyg för lärande.

Alternativa verktyg kan till exempel vara talsyntes och rättstavningsprogram, fickminnen och röstförstärkning, eller strategier för studieteknik, organisation och planering.

Verktyg för alla elever

Tyresö kommun har påbörjat ett arbete med att se till att alla elever i kommunen har tillgång till samma alternativa verktyg och pedagogiska resurser genom att bygga upp en bank av programvaror med kommunlicens.

Flerspråkiga elevers lärande

Ett av RUC:s ansvarsområden är pedagogisk utveckling som rör flerspråkiga elevers lärande och man anordnar kurser och utbildningar i kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt. Syftet är att sprida kunskap om inkluderande arbetssätt som gör undervisningen tillgänglig för nyanlända och andra elever som inte hunnit utveckla det kunskapsrelaterade språk som skolarbetet kräver.

Kontakt

Har ditt barn behov av särskilt stöd ska du kontakta barnets lärare, rektor, speciallärare eller någon annan medlem i skolans elevhälsoteam. I förskolan kontaktar du rektor eller ansvarig förskollärare.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 7 augusti 2019
Upp