Träningsskola 1-6

Välkommen till Stimmets träningsklass 1-6.

I Träningsklass 1-6 har vi ständigt eleven i centrum. Vi tillämpar en konkret, strukturerad och lustfylld undervisning. Varje elev arbetar efter sin förmåga och sina förutsättningar och vi lägger stor vikt vid kommunikation och socialt samspel. Vi använder bilder och teckenstöd för att förstärka och tydliggöra. Digitalkamera, dator och Activeboard är viktiga hjälpmedel för att strukturera och dokumentera arbetsmoment.

Vi ger eleverna tid och förutsättningar för att klara grundläggande färdigheter och bli så självständiga som möjlig i sin vardag.

Eleverna har varje vecka idrott och musik med övningslärare.

Från årskurs 3 har eleverna trä- eller textilslöjd. Några elever arbetar med vår talpedagog 1gång i veckan.

Utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov arbetar vi inkluderande med andra klasser i sär- eller grundskolan. Vi har även olika aktiviteter och traditioner tillsammans med hela skolan.

Gällande styrdokument är Läroplan för grundsärskolan 2011, och Skollagen.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Upp

Hitta på sidan