Grundsärskola 1-6

Välkommen till Stimmets grundsärskola.

I grundsärskolan har vi ständigt eleven i centrum. Vi tillämpar en konkret, strukturerad och lustfylld undervisning där varje elev arbetar efter sin förmåga och sina förutsättningar. Under skoldagarna arbetar eleverna både individuellt och i grupp.

I klassrummen har eleverna tillgång till olika arbetsplatser där man kan anpassa ljud, ljus, synintryck med mera. Vi tillämpar bildstöd samt tecken för att förstärka och tydliggöra. I undervisningen använder vi oss av tekniska hjälpmedel som dator, Activeboard och digitalkamera. Vi åker också på olika studiebesök och utflykter.

Vi arbetar självklart utifrån gällande styrdokument som Läroplan för grundsärskolan 2011 och skollagen.

Eleverna har varje vecka musik, idrott och bad med övningslärare. Från och med årskurs 3 har eleverna också trä- eller textilslöjd.

Utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov arbetar vi inkluderande och samarbetar med grundskolan. Vi har olika aktiviteter och traditioner tillsammans hela skolan. Vi samarbetar även med de andra klasserna i särskolan.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Upp

Hitta på sidan