Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Ansökan och mottagande i grundsärskolan

Hur ansöker man om mottagande i särskolan?

För att kunna skrivas in i särskolan krävs att följande utredningar är klara:

  • Pedagogiska utredningen ger svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan. Av den utredningen ska det framgå vad förskolan, förskoleklassen eller skolan har gjort för att anpassa undervisningen till barnets behov och vilka resultat det givit.
  • Psykologiska utredningen ger kunskap om barnets intellektuella förmåga.
    Information om den psykologiska utredningen (pdf)
  • Medicinska utredningen klarlägger eventuella medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa kan innebära för barnets fortsatta utveckling.
    Information om den medicinska utredningen (pdf)
  • Sociala utredningen är avsedd att komplettera de övriga utredningarna. Ibland kan det finnas orsaker utanför skolan, till exempel i hemmet, som kan påverka barnets möjligheter att lära och klara skolarbetet.
    Information om den sociala utredningen (pdf)

Beslut om mottagande i särskola

Chefen för barn- och elevhälsan fattar beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. När beslutet är fattat kan eleven börja i särskolan så snart som möjligt. Om eleven av olika skäl går kvar i sin grundskoleklass, ska undervisningen ändå planeras utifrån särskolans tim- och kursplaner.

Betygssättning

Eleverna som läser utifrån grundsärskolans kursplan kan få betyg i alla eller några ämnen. Detta måste föräldrarna begära i början av höstterminen så eleven är medveten om vilka mål eleven arbetar mot. Betyg ges varje termin från höstterminen i årskurs 6 till och med vårterminen i årskurs 9. 

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 10 september 2019
Upp