Ansökan och mottagande i grundsärskolan

Hur ansöker man om mottagande i särskolan?

För att kunna skrivas in i särskolan krävs att följande utredningar är klara:

Ansökan

Vårdnadshavaren ansöker om särskola genom att skicka in ansökan tillsammans med de fyra utredningarna.

Ansökan om mottagande i särskola

Blankett för samtycke rekvirering av beslut och underlag

Ansökan skickas till:
Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Resurssamordnare
135 81 Tyresö

Beslut om mottagande i särskola

Chefen för barn- och elevhälsan fattar beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. När beslutet är fattat kan eleven börja i särskolan så snart som möjligt. Om eleven av olika skäl går kvar i sin grundskoleklass, ska undervisningen ändå planeras utifrån särskolans tim- och kursplaner.

Betygssättning

Eleverna som läser utifrån grundsärskolans kursplan kan få betyg i alla eller några ämnen. Detta måste föräldrarna begära i början av höstterminen så eleven är medveten om vilka mål eleven arbetar mot. Betyg ges varje termin från höstterminen i årskurs 6 till och med vårterminen i årskurs 9. 

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Upp