Grundsärskola

Tyresö kommun erbjuder obligatorisk grundsärskola för elever i årskurs 1–9, samt gymnasiesärskola.

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Den obligatoriska grundsärskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och omfattar nio år.

Att gå i grundsärskolan innebär att få ett ökat stöd och därmed förbättrade möjligheter att utvecklas, men innebär också vissa begränsningar när det gäller elevens framtida utbildnings- och karriärmöjligheter. Efter att ha avslutat åk 9 kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola.

Sedan 1 januari 2021 är grundsärskolan i Tyresö en egen organisation. Årskurs 1–6 har verksamhet på Stimmets skola och årskurs 7–9 på Nyboda skola.

Ämnen eller ämnesområden

I grundsärskolan läser eleven antingen ämnen eller ämnesområden. Ämnesområden är för de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i ämnen.

Hur söker jag plats för mitt barn i grundsärskolan?

Det är rektor på den kommunala eller fristående förskola/skola där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning av om ett barn tillhör särskolans målgrupp. När utredningen är klar ansöker vårdnadshavare om mottagande i särskolan.

Utredning och ansökan om mottagande i särskolan

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 mars 2021