Grundsärskola

Tyresö kommun erbjuder obligatorisk särskola för elever i årskurs 1-9, samt gymnasiesärskola.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Den obligatoriska grundsärskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och omfattar nio år. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola.

Att gå i särskolan innebär att få ett ökat stöd och därmed förbättrade möjligheter att utvecklas, men innebär också vissa begränsningar när det gäller elevens framtida utbildnings- och karriärmöjligheter.

I grundsärskolan läser eleven antingen efter grundsärskolans eller träningsskolans kursplan. Grundsärskolans kursplan innehåller samma ämnen som grundskolans kursplan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i kursplanen. Istället för enskilda ämnen, omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

De yngre eleverna i grundsärskolan, årskurs 1-6, går på Stimmets skola. De äldre eleverna, årskurs 7-9, går på Nyboda skola. Båda skolorna har dessutom träningsskola för respektive årskurser.

Ansökan och mottagande i grundsärskolan

Särskolor i Tyresö

Grundsärskola 1-6

Träningsskola 1-6

Grundsärskola och träningsskola 7-9länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Upp

Hitta på sidan