Anpassad skola/särskola

Tyresö kommun erbjuder obligatorisk anpassad skola/särskola för elever i årskurs 1–9, samt anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola.

I anpassad skola/grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Anpassad skola/grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Den obligatoriska anpassad grundskola/grundsärskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och omfattar nio år.

Att gå i anpassad grundskola/grundsärskolan innebär att få ett ökat stöd och därmed förbättrade möjligheter att utvecklas, men innebär också vissa begränsningar när det gäller elevens framtida utbildnings- och karriärmöjligheter. Efter att ha avslutat åk 9 kan eleven fortsätta i anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola.

Sedan 1 januari 2021 är anpassad grundskola/grundsärskolan i Tyresö en egen organisation. Årskurs 1–6 har verksamhet på Stimmets skola och årskurs 7–9 på Nyboda skola.

Ämnen eller ämnesområden

I anpassad skola/grundsärskolan läser eleven antingen ämnen eller ämnesområden. Ämnesområden är för de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i ämnen.

Hur söker jag plats för mitt barn på anpassad grundskola/grundsärskolan?

Det är rektor på den kommunala eller fristående förskola/skola där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning av om ett barn tillhör anpassad skola/särskolan målgrupp. När utredningen är klar ansöker vårdnadshavare om mottagande i anpassad skola/särskolan.

Utredning och ansökan om mottagande i anpassad skola/särskolan

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 december 2022