Under VFU-perioden bedriver du heltidsstudier, vilket innebär heltidsarbete. Det kan också vara en utbildning som går på halvfart, det vill säga 2–3 dagar i veckan.

Din VFU-praktik innefattar planering, undervisning, diskussioner, arbete med kursuppgifter, deltagande i arbetslagsarbete, observationer, undersökningar samt andra uppgifter som hör din VFU-kurs/läraryrket till.

Frånvaro

Du anmäler snarast sjukdom och förhinder till din VFU-handledare och/eller till VFU-ansvarig på den förskola/skola där du har din VFU-placering.

Studieuppehåll eller avslutade studier

Avbryter du dina studier, tar studieuppehåll eller examen ska du meddela din VFU-handledare och kommunens VFU-samordnare.