Som VFU-student i Tyresö kommun får du en placering hos en handledare som har relevant behörighet för den inriktning du läser.

Handledaren ska:

Kommunens målsättning är att handledare ska ha genomgått någon form av handledarutbildning, exempelvis introduktionskurs i handledning, VFU-bedömningskurs, eller annan handledarutbildning. På längre sikt strävar vi efter att samtliga handledare ska ha genomgått handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng.