Handledarens uppdrag

Som VFU-student i Tyresö kommun får du en placering hos en handledare som har relevant behörighet för den inriktning du läser.

Handledaren ska:

 • se till att du introduceras på förskolan/skolan, får en visning av lokalerna och ges information om säkerhetsrutinerna,
 • se till att du får inloggningsuppgifter till dator, tillgång till intranätet och annat relevant arbetsmaterial,
 • ge dig som student möjlighet att vara delaktig i de många olika arbetsuppgifter som ingår i en förskollärares/lärares arbetsvardag för att din VFU-period ska omfatta hela yrkesbredden,
 • ge dig som student möjlighet till handledda samtal och reflektion,
 • bidra till att du som student får ökad förståelse och kunskap för förskolans/skolans uppdrag och grundläggande värderingar,
 • föra en öppen, ödmjuk men tydligt kommunikation och dialog med dig om dina arbetsinsatser,
 • bedöma ditt VFU-arbete utifrån lärarutbildningarnas dokument; en bedömning som ska utgöra underlag för examination,
 • medverka i trepartssamtal tillsammans med dig och din kurslärare,
  informera VFU-ansvarig samt kursansvarig om eventuella tveksamheter skulle uppstå,
 • samverka med dig och din kurslärare (enligt respektive lärosätes rutiner) om eventuella tveksamheter skulle uppstå gällande bedömning och godkännande,
 • utvärdera VFU:n tillsammans med dig utifrån lärarutbildningarnas kursplaner i förhållande till deras syfte och mål.

Kommunens målsättning är att handledare ska ha genomgått någon form av handledarutbildning, exempelvis introduktionskurs i handledning, VFU-bedömningskurs, eller annan handledarutbildning. På längre sikt strävar vi efter att samtliga handledare ska ha genomgått handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2023

Hitta på sidan