Förberedelser inför din praktik

Innan du börjar din VFU-period i Tyresö finns det några saker som du behöver ha koll på.

Ta kontakt med din VFU-handledare

Du som student är ansvarig för att kontakta din VFU-handledare snarast du fått besked om din placering. Kontaktuppgifter till din handledare förmedlas via VFU-portalen eller via VFU-samordnaren på ditt universitet. Du ansvarar för att din handledare får all viktigt information, såsom när dina VFU-perioder infaller samt mål och syfte med den aktuella VFU-kursen. Glöm inte att meddela din handledare dina kontaktuppgifter!

Viktiga dokument innan VFU-perioden startar

Innan din VFU-period startar måste du som student ha uppvisat två viktiga dokument:

  • utdrag ur polisens belastningsregister och
  • tagit del av och skrivit på en sekretessförbindelse.

Båda dessa dokument ska du ha gett till rektorn på den förskola eller skola där du har fått din VFU-placering innan din VFU-period startar.

Utdrag ur belastningsregistret

Studenter ska genomgå en kontroll i polisens belastningsregister. Det innebär att du som student måste uppvisa ett aktuellt registerutdrag för rektorn på förskolan, skolan eller gymnasiet där du har fått din placering, innan du får påbörja din VFU-period. Gör du ett studieuppehåll på mer än ett år måste ett nytt registerutdrag uppvisas.

Ansök om ett registerutdrag i god tid före VFU-period startar! Ansökan görs på polisens webbplats:

Polisen.se Länk till annan webbplats.

Tystnadsplikt och sekretess

Ditt blivande yrke som lärare kräver att du är införstådd med skollagens tystnadsplikt (29 kap 14§) som gäller för all pedagogisk verksamhet inom förskole- och skolverksamhet. När du gör din VFU omfattas du av samma sekretess och tystnadsplikt som pedagogerna i verksamheten.

Sekretessförbindelse , 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Undertecknad sekretessförbindelse lämnar du till rektorn innan din VFU-period börjar.

Skollagens och läroplanernas värdegrund

Ditt blivande yrke kräver att du införstådd med den värdegrund och det etiska förhållningssätt som skollagen och läroplanerna föreskriver. Dessa normer ska du följa under dina VFU-perioder.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juli 2023