Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Byte av VFU-placering

Behöver du av någon anledning byta placering inom kommunen kontaktar du kommunens VFU-samordnare.

Byte till placering i annan kommun

Byte av VFU-placering till en annan kommun sker endast vid terminsskifte och görs endast om synnerliga skäl föreligger, exempelvis medicinska eller sociala skäl alternativt att du har lång resväg (resväg som överstiger 90 minuter). Du måste göra en ansökan om byte av kommun. Det gör du på respektive lärosätes webbplats senast den 15 april respektive den 15 oktober.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 30 januari 2018
Upp