Verksamhetsförlagd utbildning i Tyresö

Du som studerar till lärare inom förskola eller grundskola har möjlighet att göra din praktik (VFU) på någon av våra enheter.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningarna där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet.

Vi har VFU-handledare på flera av våra skolor och förskolor och vi genomför alltid en systematisk uppföljning och utvärdering av praktikperioden. Som VFU-student hos oss får du en placering hos en handledare som har relevant behörighet för den inriktning du läser. Placeringen görs av lärosätena i samarbete kommunens VFU-samordnare. 

Tyresö har som mål av vara en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå detta arbetar våra förskolor och skolor bland annat med att öka likvärdigheten i utbildning, nätverk för kompetensutveckling och i små enheter med ett nära pedagogiskt ledarskap. I samarbete med Stockholms Universitet utbildas våra pedagoger kontinuerligt till att bli VFU-handledare.

Våra grundskolors vision

Våra grundskolor har en gemensam vision:

Tyresös kommunala grundskolor erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid.

Vi utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

 • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
 • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
 • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Våra förskolors vision

Våra förskolor har tagit fram en vision med gemensamma ledstjärnor som arbetet i alla våra kommunala förskolor ska utgå från.

Våra förskolor är i ständig utveckling. Våra medarbetare tar själva ansvar och ges förutsättningar för att utveckla både sin yrkesroll och den gemensamma verksamheten. Med pedagoger som känner yrkesstolthet kan vi tillsammans skapa framgångsrika förskolor. Vi är stolta över att lärandet startar i förskolan.

Förskolans vision och ledstjärnor

Ett ömsesidigt utbyte

Genom att följa och få handledning av en erfaren lärare introduceras studenterna i yrkesrollen och får successivt ta ett allt större ansvar för de många olika arbetsuppgifter som tillhör en förskollärare/ lärares arbetsvardag.

Skolor och förskolor som tar emot och handleder lärarstudenter ges å sin sida möjlighet till positiv verksamhetsutveckling när studenter kommer med nya idéer och infallsvinklar. Vi ser en väl genomförd praktikperiod som en bra grund för rekrytering av förskollärare och lärare.

VFU - den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

VFU är den del av utbildningen som studenterna gör på en förskola, grundskola, gymnasiet eller C3L . VFU omfattar en termins studier (30hp) och är fördelad över flera terminer. Studenterna knyts under sin VFU till en förskola eller skola och återkommer till denna under hela utbildningen. Syftet med VFU är att studenterna ska få möjlighet att omsätta sin teoretiska kunskap i praktisk handling.

Samarbeten

Kommunen medverkar i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen vid lärosäten i Stockholmsregionen. Sedan 2012 finns ett samverkansavtal som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tecknat med ett antal kommuner, däribland Tyresö kommun. Kommunala såväl som fristående förskolor och skolor tar emot VFU-studenter i första hand från Stockholmsregionen, men i mån av plats även från andra lärosäten.

Vi samarbetar med Kungliga musikhögskolan (KMH), Konstfack, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola (SH) samt Dans- och cirkushögskolan.

Kommunens förskolor och skolor tar även emot lärarstudenter från länets övriga lärosäten och studenter som läser på distans på universitetet eller högskolorna ute i landet.

Är du lärarstudent och har frågor om VFU, kontakta vår VFU-samordnare.

E-post: vfu@tyreso.se

Bra att veta om din VFU-praktik

 • Byte av VFU-placering

  Behöver du av någon anledning byta placering inom kommunen kontaktar du kommunens VFU-samordnare.
 • Förberedelser inför din praktik

  Innan du börjar din VFU-period i Tyresö finns det några saker som du behöver ha koll på.
 • Handledarens uppdrag

  Som VFU-student i Tyresö kommun får du en placering hos en handledare som har relevant behörighet för den inriktning du läser.
 • Närvaro och frånvaro

  Under VFU-perioden bedriver du heltidsstudier, vilket innebär heltidsarbete. Det kan också vara en utbildning som går på halvfart, det vill säga 2–3 dagar i veckan.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2024