Verksamhetsförlagd utbildning inom Tyresös kommunala skolor och förskolor.

Du som valt att studera till lärare är oerhört viktig för oss. Vi är därför måna om att erbjuda en så bra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som möjligt.

VFU inom Tyresös kommunala skolor och förskolor

Varmt välkommen till oss som VFU-student! I Tyresö kommun har vi flera skolor och förskolor samt en gymnasieskola som tar emot lärarstudenter från olika lärosäten i landet. Våra förskolor och skolor finns i hela Tyresö, i områdena Östra Tyresö, Trollbäcken, Krusboda och centrum området.

Som student är du viktig för oss och därför har vi valt att satsa på er VFU studenter.
Nytt från och med våren 2024 är att vi bjuder in alla lärarstudenter till en träff som ska ge er information om bland annat våra verksamheter och om Tyresö kommun som arbetsgivare och vår vision att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå detta arbetar våra förskolor och skolor bland annat med att öka likvärdigheten i utbildning, nätverk för kompetensutveckling och i små enheter med ett nära pedagogiskt ledarskap. I samarbete med Stockholms Universitet utbildas våra pedagoger kontinuerligt till att bli VFU-handledare.

Förskolan vision

Grundskolans vision

Ett ömsesidigt utbyte

Genom att följa och få handledning av en erfaren lärare introduceras studenterna i yrkesrollen och får successivt ta ett allt större ansvar för de många olika arbetsuppgifter som tillhör en förskollärare/ lärares arbetsvardag.

Skolor och förskolor som tar emot och handleder lärarstudenter ges å sin sida möjlighet till positiv verksamhetsutveckling när studenter kommer med nya idéer och infallsvinklar. Vi ser en väl genomförd praktikperiod som en bra grund för rekrytering av förskollärare och lärare.

Bra att veta om din VFU-praktik

 

Vi kommer att kommunicera med dig via din studentmejladress så det är viktigt att du bevakar den. Det är även viktigt att du tar kontakt med din VFU-handledare så snart din VFU-placering är klar.

Inom Tyresö kommun finns två kommunsamordanare som ser till att samordna VFU inom Tyresös skolor och förskolor. Du når båda via e-post: vfu@tyreso.se

Behöver du av någon anledning byta placering inom kommunen kontaktar du kommunens VFU-samordnare.

Byte till placering i annan kommun

Vid byte till annan kommun så ansöker du via VFU-portalen under Min placering.

Innan du börjar din VFU-period i Tyresö finns det några saker som du behöver ha koll på.

Ta kontakt med din VFU-handledare

Du som student är ansvarig för att kontakta din VFU-handledare snarast du fått besked om din placering. Kontaktuppgifter till din handledare förmedlas via VFU-portalen eller via VFU-samordnaren på ditt universitet. Du ansvarar för att din handledare får all viktigt information, såsom när dina VFU-perioder infaller samt mål och syfte med den aktuella VFU-kursen. Glöm inte att meddela din handledare dina kontaktuppgifter!

Viktiga dokument innan VFU-perioden startar

Innan din VFU-period startar måste du som student ha uppvisat två viktiga dokument:

 • utdrag ur polisens belastningsregister och
 • tagit del av och skrivit på en sekretessförbindelse.

Båda dessa dokument ska du ha gett till rektorn på den förskola eller skola där du har fått din VFU-placering innan din VFU-period startar.

Utdrag ur belastningsregistret

Studenter ska genomgå en kontroll i polisens belastningsregister. Det innebär att du som student måste uppvisa ett aktuellt registerutdrag för rektorn på förskolan, skolan eller gymnasiet där du har fått din placering, innan du får påbörja din VFU-period. Gör du ett studieuppehåll på mer än ett år måste ett nytt registerutdrag uppvisas.

Ansök om ett registerutdrag i god tid före VFU-period startar! Ansökan görs på polisens webbplats:

Polisen.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Tystnadsplikt och sekretess

Ditt blivande yrke som lärare kräver att du är införstådd med skollagens tystnadsplikt (29 kap 14§) som gäller för all pedagogisk verksamhet inom förskole- och skolverksamhet. När du gör din VFU omfattas du av samma sekretess och tystnadsplikt som pedagogerna i verksamheten.

Sekretessförbindelse, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Undertecknad sekretessförbindelse lämnar du till rektorn innan din VFU-period börjar.

Skollagens och läroplanernas värdegrund

Ditt blivande yrke kräver att du införstådd med den värdegrund och det etiska förhållningssätt som skollagen och läroplanerna föreskriver. Dessa normer ska du följa under dina VFU-perioder.

Som VFU-student i Tyresö kommun får du en placering hos en handledare som har relevant behörighet för den inriktning du läser.

Handledaren ska:

 • se till att du introduceras på förskolan/skolan, får en visning av lokalerna och ges information om säkerhetsrutinerna,
 • se till att du får inloggningsuppgifter till dator, tillgång till intranätet och annat relevant arbetsmaterial,
 • ge dig som student möjlighet att vara delaktig i de många olika arbetsuppgifter som ingår i en förskollärares/lärares arbetsvardag för att din VFU-period ska omfatta hela yrkesbredden,
 • ge dig som student möjlighet till handledda samtal och reflektion,
 • bidra till att du som student får ökad förståelse och kunskap för förskolans/skolans uppdrag och grundläggande värderingar,
 • föra en öppen, ödmjuk men tydligt kommunikation och dialog med dig om dina arbetsinsatser,
 • bedöma ditt VFU-arbete utifrån lärarutbildningarnas dokument; en bedömning som ska utgöra underlag för examination,
 • medverka i trepartssamtal tillsammans med dig och din kurslärare,
  informera VFU-ansvarig samt kursansvarig om eventuella tveksamheter skulle uppstå,
 • samverka med dig och din kurslärare (enligt respektive lärosätes rutiner) om eventuella tveksamheter skulle uppstå gällande bedömning och godkännande,
 • utvärdera VFU:n tillsammans med dig utifrån lärarutbildningarnas kursplaner i förhållande till deras syfte och mål.

Kommunens målsättning är att handledare ska ha genomgått någon form av handledarutbildning, exempelvis introduktionskurs i handledning, VFU-bedömningskurs, eller annan handledarutbildning. På längre sikt strävar vi efter att samtliga handledare ska ha genomgått handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng.

Under VFU-perioden bedriver du heltidsstudier, vilket innebär heltidsarbete. Det kan också vara en utbildning som går på halvfart, det vill säga 2–3 dagar i veckan.

Din VFU-praktik innefattar planering, undervisning, diskussioner, arbete med kursuppgifter, deltagande i arbetslagsarbete, observationer, undersökningar samt andra uppgifter som hör din VFU-kurs/läraryrket till.

Frånvaro

Du anmäler snarast sjukdom och förhinder till din VFU-handledare och/eller till VFU-ansvarig på den förskola/skola där du har din VFU-placering.

Studieuppehåll eller avslutade studier

Avbryter du dina studier, tar studieuppehåll eller examen ska du meddela din VFU-handledare och kommunens VFU-samordnare.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2024