Skolpliktsbevakning

Tyresö kommun har ansvar för att elever bosatta i kommunen fullgör sin skolplikt.

För en fristående skola innebär skolpliktsbevakningen att Tyresö kommun måste få frånvarorapporter för de elever som är skrivna i Tyresö.

Den fristående skolan ska omgående kontakta Tyresö kommun om en elev varit frånvarande i betydande utsträckning utan giltig orsak. Enligt Skolverkets tolkning innebär det en frånvaro på 20 procent eller mer under samma månad.

Om frånvaron rapporteras via e-post ska endast skola, namn och klass redovisas.

Mer information om skolplikten i grundskolan

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 14 december 2017
Upp

Hitta på sidan