Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Skolpeng

Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.

Skollagen reglerar hemkommunens ersättning till annan huvudman:

  • 9 kap 16§ Förskoleklass annan offentlig huvudman,
  • 9 kap 19-21§ Förskoleklass fristående verksamhet,
  • 10 kap 34§ Grundskola annan offentlig huvudman,
  • 10 kap 37-39§§ Fristående grundskola

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Kommunen betalar ersättning till huvudmän enligt följande:
Prislista Tyresö kommun 2020

Vid mottagande i en fristående skolas verksamhet ska följande avtal för bidrag från kommunen fyllas i av den enskilda verksamheten och barnets vårdnadshavare:

Avtal om ersättning från Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Upp

Hitta på sidan