Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Skolpeng

Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.

Skollagen reglerar hemkommunens ersättning till annan huvudman:

  • 9 kap 16§ Förskoleklass annan offentlig huvudman,
  • 9 kap 19-21§ Förskoleklass fristående verksamhet,
  • 10 kap 34§ Grundskola annan offentlig huvudman,
  • 10 kap 37-39§§ Fristående grundskola

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Vid mottagande i en fristående skolas verksamhet ska följande avtal för bidrag från kommunen fyllas i av den enskilda verksamheten och barnets vårdnadshavare:

Avtal om ersättning från Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Upp

Hitta på sidan