Fristående grundskola

I Tyresö kan grundskolor drivas med kommunen som huvudman, eller i privat regi av en enskild huvudman.

Utbetalningsunderlag och placeringssystem (login)länk till annan webbplats

För att starta fristående skola behövs ett tillstånd av Skolinspektionen. Information finner du här:

Skolinspektionen - tillståndsprövninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till fristående grundskolor

 • Kvalitetsuppföljning

  Skolinspektionen är den instans som granskar grundskolans kvalitet.
 • Skolpeng

  Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.
 • Skolpliktsbevakning

  Tyresö kommun har ansvar för att elever bosatta i kommunen fullgör sin skolplikt.
 • Skolskjuts

  Elever i kommunala och fristående skolor har rätt till skolskjuts på samma grunder.
 • Särskola

  Information och blanketter för ansökan till grundsärskola respektive gymnasiesärskola. Skolan/huvudmannen ansöker om särskoleplats.
 • Tilläggsbelopp

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan