Fristående grundskola

I Tyresö kan grundskolor drivas med kommunen som huvudman, eller i privat regi av en enskild huvudman.

Kommunen kommer att byta placeringssystem för grundskola, vilket innebär att i augusti månad så kommer man inte kunna logga in för ta del av utbetalningsunderlag. Maila till barn-utb@tyreso.se för att ta del av ert utbetalningsunderlag.

Information till fristående grundskolor

 • Kvalitetsuppföljning

  Skolinspektionen är den instans som granskar grundskolans kvalitet.
 • Skolpeng

  Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.
 • Skolpliktsbevakning

  Tyresö kommun har ansvar för att elever bosatta i kommunen fullgör sin skolplikt. För en fristående skola innebär skolpliktsbevakningen att Tyresö kommun måste få frånvarorapporter för de elever som är skrivna i Tyresö.
 • Särskola

 • Tilläggsbelopp

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juni 2022

Hitta på sidan