Fristående grundskola

I Tyresö kan grundskolor drivas med kommunen som huvudman, eller i privat regi av en enskild huvudman.

Information till fristående grundskolor

 • Kvalitetsuppföljning

  Skolinspektionen är den instans som granskar grundskolans kvalitet.
 • Skolpeng

  Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.
 • Skolpliktsbevakning

  Tyresö kommun har ansvar för att elever bosatta i kommunen fullgör sin skolplikt. För en fristående skola innebär skolpliktsbevakningen att Tyresö kommun måste få frånvarorapporter för de elever som är skrivna i Tyresö.
 • Särskola

 • Tilläggsbelopp

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 21 april 2022

Hitta på sidan