Fristående förskola och pedagogisk omsorg

I Tyresö kan förskolor och pedagogisk omsorg drivas av ett privat företag, ett kooperativ eller med kommunen som huvudman. Idag drivs 40 procent av förskolorna och 90 procent av den pedagogiska omsorgen i privat regi.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

 • Ansöka om att bedriva fristående förskola

  Vill du starta en fristående förskola och driva den som enskild huvudman?
 • Ansöka om att starta pedagogisk omsorg

  Vill du starta pedagogisk omsorg eller annan pedagogisk verksamhet och driva den som enskild huvudman?
 • Förskolepeng

  Tyresö kommun ersätter enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet.
 • Kösystemet

  Kommunen har ett gemensamt kösystem genom vilket vårdnadshavare ansöker om plats till både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk verksamhet.
 • Riktlinjer för enskild huvudmans verksamhet

  Varje enskild huvudman ska ha dokumenterade riktlinjer för sin verksamhet.
 • Tilläggsbelopp

  En fristående förskola eller skola kan ansöka om tilläggsbelopp för en elev i behov av extraordinärt stöd. Även förskolor och skolor i andra kommuner kan söka bidrag för elever folkbokförda i Tyresö.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 april 2022

Hitta på sidan