Tilläggsbelopp

En fristående förskola eller skola kan ansöka om tilläggsbelopp för en elev i behov av extraordinärt stöd.

Den kommun i vilken ett barn eller en elev är folkbokförd ska lämna bidrag för varje barn/elev vid en enhet enligt skollagen:

  • 8 kap 21-24§§
  • 10 kap 37-39§§
  • 14 kap 15-17§§
  • 25 kap 10-14§§

Ansökan

Innan tilläggsbelopp kan sökas måste en pedagogisk kartläggning ha genomförts, en handlingsplan/åtgärdsplan upprättats och hunnit utvärderats. Ansökan om tilläggsbelopp görs via kommunens e-tjänstportal. Tilläggsbelopp kan inte sökas retroaktivt.

Ansökan om tilläggsbelopp fristående förskolalänk till annan webbplats

Ansökan om tilläggsbelopp fristående grundskolalänk till annan webbplats

 

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 23 november 2018
Upp

Hitta på sidan