Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kvalitetsuppföljning

Kommunens kvalitetsenhet genomför tillsyn av samtliga fristående förskolor.

Kommunens kvalitetsenhet genomför tillsyn av samtliga fristående förskolor. En granskningsplan fastställs årligen av kommunstyrelsen.

Granskning av verksamheter där allvarliga brister uppdagats eller misstänks har högsta prioritet. Kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg granskas vart tredje år. Uppföljning av granskade verksamheter genomförs en gång under treårsperioden med fokus på de utvecklingsbehov som framkommit i föregående granskning och utifrån olika dokument och nyckeltal såsom:

  • enhetsplaner
  • riktlinjer
  • analys av nyckeltal
  • resultat och analys av föräldraenkäter
  • inkomna synpunkter och klagomål

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av enskild huvudman som bedriver förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Information om tillsyn och granskning

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 26 mars 2019
Upp

Hitta på sidan