Kösystemet

Kommunen har ett gemensamt kösystem genom vilket vårdnadshavare ansöker om plats till både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk verksamhet.

Kommunen har ett gemensamt kösystem genom vilket vårdnadshavare ansöker om plats till samtliga förskolor och pedagogisk verksamhet i kommunen, kommunala såväl som fristående.

Ansökan om plats görs digitalt via kommunens e-tjänstportal.

Mottagande av barn i enskild verksamhet (köregler)

Enskild huvudman ska följa skollagen avseende mottagande av barn i sin verksamhet. Antagningssystemet (köreglerna) ska vara skriftligt dokumenterade i huvudmannens riktlinjer för förskolan/den pedagogiska verksamheten och finnas publicerade på huvudmannens webbplats.

Hantering av kö och placeringar

Fristående förskolor och pedagogisk verksamhet sköter själva sin kö, erbjudande av platser, placeringar och uppsägningar av platser i systemet.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 6 december 2017
Upp