Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Förskolepeng

Tyresö kommun ersätter enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet.

Kommuner är ansvariga för att alla barn 1-5 år, folkbokförda i kommunen, erbjuds plats i förskola. Förskoleplats kan erbjudas i kommunal förskola, i fristående förskoleverksamhet som drivs av en enskild huvudman i kommunen eller i annan kommuns förskoleverksamhet om det finns särskilda skäl.

Kommuner ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet enligt skollagen 8 kap 12-13, 21-24§§ skollagen (SFS 2010:800).

Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Kommunen betalar ersättning till huvudmän enligt följande:
Prislista Tyresö kommun 2018

Avtal om bidrag från kommunen - fristående verksamheter i Tyresö kommun

Vid mottagande i en fristående förskolas eller pedagogisk omsorgs verksamhet ska följande avtal för bidrag från kommunen fyllas i av den enskilda verksamheten och barnets vårdnadshavare:
Bidrag enskild huvudman - avtal om ersättning från Tyresö kommun
Uppsägning av plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Avtal om bidrag från Tyresö kommun - huvudmän i andra kommuner

Vid mottagande av barn i en annan kommuns förskoleverksamhet ska ett avtal fyllas i av verksamheten och vårdnadshavaren.
Avtal för ersättning vid placering i en annan kommun

Information för vårdnadshavare och huvudmän vid placering av barn utanför Tyresö kommun

Placering i förskola eller pedagogisk omsorg utanför Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 16 augusti 2018
Upp