Ansökningsprocessen

Barn- och utbildningsförvaltningen handlägger ansökan om att få bedriva fristående förskola och annan pedagogisk verksamhet med rätt till bidrag enligt skollagen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett godkännande.

Nämnden sammanträder en gång per månad. 
Sammanträdesplan för kommunens nämnder

Samtliga ansökningshandlingar ska vara klara två månader innan sammanträdesdatumet för att ärendet ska tas upp till beslut vid sammanträdesdagen. Ansökningsförfarandet brukar därför ta mellan 2-3 månader.

Dokument som ska bifogas ansökan

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 6 mars 2018

Hitta på sidan