Fristående verksamheter

För dig som är eller vill bli utförare inom förskola, pedagogisk omsorg eller grundskola. Här finns också information till andra kommuner som har barn eller elever från Tyresö i sin verksamhet.

Om fristående verksamheter

  • Andra kommuner

    Information till andra kommuner som har barn och elever från Tyresö i sina verksamheter. Kommunen kommer att byta placeringssystem för grundskola, vilket innebär att i augusti månad så kommer man inte kunna logga in för ta del av utbetalningsunderlag. Maila till barn-utb@tyreso.se för att ta del av ert utbetalningsunderlag.
  • Fristående förskola och pedagogisk omsorg

    I Tyresö kan förskolor och pedagogisk omsorg drivas av ett privat företag, ett kooperativ eller med kommunen som huvudman. Idag drivs 40 procent av förskolorna och 90 procent av den pedagogiska omsorgen i privat regi. Kommunen kommer att byta placeringssystem, vilket innebär att i september månad så kommer man inte kunna logga in för ta del av utbetalningsunderlag. Maila till barn-utb@tyreso.se för att ta del av ert utbetalningsunderlag.
  • Fristående grundskola

    I Tyresö kan grundskolor drivas med kommunen som huvudman, eller i privat regi av en enskild huvudman. Kommunen kommer att byta placeringssystem för grundskola, vilket innebär att i augusti månad så kommer man inte kunna logga in för ta del av utbetalningsunderlag. Maila till barn-utb@tyreso.se för att ta del av ert utbetalningsunderlag.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 september 2022

Hitta på sidan