Skolpliktsbevakning

Tyresö kommun har ansvar för att elever bosatta i kommunen fullgör sin skolplikt. För en fristående skola innebär skolpliktsbevakningen att Tyresö kommun måste få frånvarorapporter för de elever som är skrivna i Tyresö.

Den fristående skolan ska omgående kontakta Tyresö kommun om en elev varit frånvarande i betydande utsträckning utan giltig orsak. Enligt Skolverkets tolkning innebär det en frånvaro på 20 procent eller mer under samma månad.

Frånvaron ska rapporteras via kommunens e-tjänstportal.

Mer information om skolplikten i grundskolan

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 december 2021

Hitta på sidan