Skolpeng

Kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.

Skollagen reglerar hemkommunens ersättning till annan huvudman:

  • 9 kap 16§ Förskoleklass annan offentlig huvudman,
  • 9 kap 19-21§ Förskoleklass fristående verksamhet,
  • 10 kap 34§ Grundskola annan offentlig huvudman,
  • 10 kap 37-39§§ Fristående grundskola
  • 14 kap 14§ Fritidshem annan offentlig huvudman
  • 14 kap 15§ Fritidshem fristående verksamhet

Riktlinjer för ekonomisk ersättning , 571 kB, öppnas i nytt fönster.


Vid mottagande i en fristående skolas verksamhet eller annan kommun ska följande avtal för bidrag från kommunen fyllas i.

Avtal om ersättning för fritidshem från Tyresö kommun , 78 kB.
Avtal om ersättning för grundskola från Tyresö kommun , 90 kB.


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 februari 2023

Hitta på sidan