Tilläggsbelopp

En fristående förskola eller skola kan ansöka om tilläggsbelopp för en elev i behov av extraordinärt stöd. Även förskolor och skolor i andra kommuner kan söka bidrag för elever folkbokförda i Tyresö.

Den kommun i vilken ett barn eller en elev är folkbokförd ska lämna bidrag för varje barn/elev vid en enhet enligt skollagen:

  • 8 kap 21-24§§
  • 10 kap 37-39§§
  • 14 kap 15-17§§
  • 25 kap 10-14§§

Ansökan

Innan tilläggsbelopp kan sökas måste en pedagogisk kartläggning ha genomförts, en handlingsplan/åtgärdsplan upprättats och hunnit utvärderats samt att vårdnadshavaren har medgivit sitt samtycke till att ansökan. Ansökan om tilläggsbelopp görs via kommunens e-tjänstportal. Tilläggsbelopp kan inte sökas retroaktivt. Handläggningstiden är sex veckor.

Till e-tjänst för ansökan Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 april 2023

Hitta på sidan