Kösystemet

Kommunen har ett gemensamt kösystem genom vilket vårdnadshavare ansöker om plats till både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk verksamhet.

Mottagande av barn i enskild verksamhet (köregler)

Enskild huvudman ska följa skollagen avseende mottagande av barn i sin verksamhet. Antagningssystemet (köreglerna) ska vara skriftligt dokumenterade i huvudmannens riktlinjer för förskolan/den pedagogiska verksamheten och finnas publicerade på huvudmannens webbplats.

Hantering av kö och placeringar

Fristående förskolor och pedagogisk verksamhet sköter själva sin kö, erbjudande av platser, placeringar och uppsägningar av platser i systemet.

Ansökan om plats görs digitalt av vårdnadshavare via kommunens e-tjänstportal.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 april 2021