Förskolepeng

Tyresö kommun ersätter enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet.

Kommuner är ansvariga för att alla barn 1-5 år, folkbokförda i kommunen, erbjuds plats i förskola. Förskoleplats kan erbjudas i kommunal förskola, i fristående förskoleverksamhet som drivs av en enskild huvudman i kommunen eller i annan kommuns förskoleverksamhet om det finns särskilda skäl.

Kommuner ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet enligt skollagen 8 kap 12-13, 21-24§§ skollagen (SFS 2010:800).

Riktlinjer för ekonomisk ersättning , 657.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal om ersättning från Tyresö kommun

Vid mottagande av barn från Tyresö kommun ska ett avtal fyllas i av verksamheten tillsammans med vårdnadshavaren.
Avtal för ersättning vid placering i en annan kommun , 78 kB.


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 oktober 2023