Ansöka om att starta pedagogisk omsorg

Vill du starta pedagogisk omsorg eller annan pedagogisk verksamhet och driva den som enskild huvudman?

Fristående pedagogisk omsorg eller annan pedagogisk verksamhet med rätt till bidrag, som drivs av en enskild huvudman, ska följa:

  • Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter)
  • Skollagen och andra förordningar
  • Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg
  • förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
  • Läroplan för förskolan (Lfpö 18) är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg

För att få bedriva pedagogisk omsorg eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Ansvar

Ansvaret kommunen och enskild pedagogisk verksamhet emellan regleras i skollagen genom kapitel 2 (huvudmän och ansvarsfördelning) och kapitel 26 (tillsyn)

Den enskilde huvudmannen är alltid ansvarig för verksamheten och dess kvalitet enligt 4 kap. skollagen. Kommunen är tillsynsmyndighet med uppgiften att se till att verksamheten följer lagen samt att ge tips, råd och stöd enligt 26 kap. skollagen.

Ansökan

Du ansöker om att bli godkänd för att bedriva fristående pedagogisk verksamhet.

Ansökningsblankett för godkännande att bedriva enskild verksamhet med rätt till bidrag , 62.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om ansökningsprocessen

Dokument som ska bifogas ansökan

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juni 2021

Hitta på sidan