Dokument som ska bifogas ansökan om att driva fristående förskola

När du ansöker om att bedriva en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska dessa dokument bifogas ansökan.

Riktlinjer för verksamheten

Varje enskild huvudman ska ha riktlinjer för sin verksamhet.
Riktlinjer för enskild huvudman

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling kallades tidigare för likabehandlingsplan.

Handlingsplan för barns säkerhet

Den enskilda huvudmannen är ansvarig för barnsäkerheten i sin verksamhet. MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skrift Barns och ungas säkerhet (2011) ska vara vägledande.
Barns och ungas säkerhet (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal för verksamheten

Hyreskontrakt för lokal i vilken verksamheten ska bedrivas.

Skollagen anger att verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler, i grupper med en lämplig sammansättning och storlek samt att barnen i övrigt ska erbjudas en god miljö. Huvudman för verksamheten måste göra en professionell bedömning av vad som är lämpliga lokaler i förhållande till barngruppen, dess storlek och sammansättning, lokalens storlek och utformning samt personalens pedagogiska kunskap.

Utbildningskrav

En förskoleverksamhet ledas och samordnas av en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning eller erfarenhet har pedagogisk insikt, 2 kap 9, 11§§.

Utbildning och kompetens ska styrkas med intyg.

Regler för rektor i förskola Länk till annan webbplats.

Plan för kontinuerlig marknadsföring

Verksamhetsplanen ska innehålla en plan för hur huvudmannen avser att kontinuerligt marknadsföra sin verksamhet för att säkra en stabil beläggning av barn och därmed också bättre möjligheter till en stabil ekonomi.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024