Ansökningsprocessen

Barn- och utbildningsförvaltningen handlägger ansökan om att få bedriva fristående förskola enligt skollagen.

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola ska lämnas in sex månader före önskat startdatum. Vid handläggningen gör barn- och utbildningsförvaltningen en ägar- och ledningsprövning, enligt 2 kap. 5§ skollagen. Ansökningsförfarandet tar 4–6 månader.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett godkännande. Nämnden sammanträder en gång per månad.

Sammanträdesplan för kommunens nämnder

Dokument som ska bifogas ansökan

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juni 2021

Hitta på sidan