Ansöka om att bedriva fristående förskola

Vill du starta en fristående förskola och driva den som enskild huvudman?

Enskilda huvudmän ska, liksom kommunala huvudmän, följa:

  • Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter)
  • Skollagen och andra förordningar
  • Läroplanen för förskolan (Lpfö 18)
  • Skolverkets allmänna råd för förskola
  • Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Endast den som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt får vara rektor för en förskola.

Ansvaret kommunen och enskild verksamhet emellan regleras i skollagen

  • 2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning
  • 26 kap Tillsyn

Den enskilde huvudmannen är alltid ansvarig för verksamheten och dess kvalitet (4 kap. skollagen). Kommunen är tillsynsmyndighet med uppgiften att se till att verksamheten följer lagen samt att ge råd och stöd enligt 26 kap. skollagen

Ansökan

Du ansöker om att bli godkänd för att bedriva fristående förskoleverksamhet.

Ansökningsblankett för godkännande att bedriva enskild verksamhet med rätt till bidrag (word-fil)) , 62.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (pdf) , 716.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 maj 2023

Hitta på sidan