Förskola och pedagogisk omsorg

I Tyresö kan förskolor och pedagogisk omsorg drivas av ett privat företag, ett kooperativ eller med kommunen som huvudman.

 

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

 • Ansöka om att bedriva fristående förskola

  Vill du starta en fristående förskola och driva den som enskild huvudman?
 • Ansöka om att starta pedagogisk omsorg

  Vill du starta pedagogisk omsorg eller annan pedagogisk verksamhet och driva den som enskild huvudman?
 • Förskolepeng

  Tyresö kommun ersätter enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet.
 • Kösystemet

  Kommunen har ett gemensamt kösystem genom vilket vårdnadshavare ansöker om plats till både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk verksamhet.
 • Riktlinjer för enskild huvudmans verksamhet

  Varje enskild huvudman ska ha dokumenterade riktlinjer för sin verksamhet.
 • Tilläggsbelopp

  En fristående förskola eller skola kan ansöka om tilläggsbelopp för en elev i behov av extraordinärt stöd. Även förskolor och skolor i andra kommuner kan söka bidrag för elever folkbokförda i Tyresö.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 mars 2023

Hitta på sidan