Fristående förskola och pedagogisk omsorg

I Tyresö kan förskolor och pedagogisk omsorg drivas av ett privat företag, ett kooperativ eller med kommunen som huvudman.

 

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

 • Ansöka om att bedriva fristående förskola

  Vill du starta en fristående förskola och driva den som enskild huvudman?
 • Ansöka om att starta pedagogisk omsorg

  Vill du starta pedagogisk omsorg eller annan pedagogisk verksamhet och driva den som enskild huvudman?
 • Fristående förskola och pedagogisk omsorg

  I Tyresö kommun finns både kommunala och fristående förskolor. I Tyresö kommun finns också fristående pedagogisk omsorg. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund eller en ekonomisk förening. För fristående förskolor och pedagogisk omsorg gäller huvudsakligen samma regler som för de kommunala verksamheterna.
 • Förskolepeng

  Tyresö kommun ersätter enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i dess verksamhet.
 • Kösystemet

  Kommunen har ett gemensamt kösystem genom vilket vårdnadshavare ansöker om plats till både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk verksamhet.
 • Riktlinjer för enskild huvudmans verksamhet

  Varje enskild huvudman ska ha dokumenterade riktlinjer för sin verksamhet.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 februari 2024

Hitta på sidan