Våra förskolors vision

Våra förskolor ska hela tiden utvecklas i rätt riktning. För att visa vad vi menar med rätt riktning har vi tagit fram gemensamma ledstjärnor som arbetet i alla våra kommunala förskolor ska utgå från. Välkommen till en förskola i ständig utveckling!

Foto: Björn Andersson

Barnens röst är viktig

Barnens röst ska höras i vår organisation. Barn ska vara delaktiga i och ha inflytande på verksamhetens innehåll. Deras intresse och nyfikenhet ska tas till vara. Vuxna i vår organisation ska lyssna på barnens tankar och idéer.

Vi har höga ambitioner

Vi har höga ambitioner med våra förskolor. Vår gemensamma värdegrund ger utrymme för trygghet, glädje och utveckling. Våra rektorer är pedagogiska ledare som arbetar för en lärande organisation ur både barns och pedagogers perspektiv. Vi har en reflekterande kultur med höga ambitioner där vi erbjuder ett utmanande kollegialt lärande.

Vi är stolta

Alla våra medarbetare tar själva ansvar och ges förutsättningar för att utveckla både sin yrkesroll och den gemensamma verksamheten. Med pedagoger som känner yrkesstolthet kan vi tillsammans skapa framgångsrika förskolor. Vi är stolta över att lärandet startar i förskolan.

En förskola och skola för var och en

Vår värdegrund En förskola och skola för var och en är det gemensamma förhållningssätt som präglar alla våra verksamheter inom förskola och skola. Vår värdegrund ska skapa ett bra arbetsklimat där såväl barn och elever som medarbetare kan växa och lyckas.

Våra förhållningssätt och beteenden

Våra värdegrund består av fyra grundläggande förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019