Vi har delad vårdnad, vad gäller?

När ni har delad vårdnad ska ni ansöka om varsin plats på förskolan.

Föräldrar som är folkbokförda på olika adresser i Tyresö, och har gemensam vårdnad där barnet bor hälften av tiden hos vardera föräldern, ska ansöka om varsin plats för barnet. Vårdnadshavarna blir då platsinnehavare för varsin plats och får delad (varsin) faktura för barnets plats.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 24 januari 2018

Hitta på sidan