Vad gäller när jag är föräldraledig?

Barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon erbjuds att vara i förskolan sex timmar per dag, fyra dagar i veckan.

Vistelsetiden för barn till föräldralediga gäller under grundskolans terminer inklusive under höstlov, sportlov och påsklov.

Under sommar- och jullov erbjuds barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon att vara på förskolan 15 timmar i veckan.

Förskolechefen beslutar om mellan vilka tider barn till föräldralediga får vara på förskolan.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 5 december 2017
Upp

Hitta på sidan