Vad gäller när jag är föräldraledig?

Barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon erbjuds att vara i förskolan sex timmar per dag, fyra dagar i veckan.

Vistelsetiden för barn till föräldralediga gäller under grundskolans terminer inklusive under höstlov, sportlov och påsklov.

Under sommar- och jullov erbjuds barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon att vara på förskolan 15 timmar i veckan.

När ett syskon föds kan vårdnadshavare ha barnet på förskolan enligt tidigare placeringstid en månad efter det nya syskonets födelsedatum. Vid flerbarnsfödslar får vårdnadshavare ha det äldre barnet på förskolan enligt tidigare placeringstid i tre månader efter de nya syskonens födelsedatum.

Rektor beslutar om vilka tider barn till föräldralediga får vara på förskolan.

Du uppdaterar vistelesetiden i lärplattformen Vklass för kommunala förskolor.
Lärplattformen Vklass

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 november 2022

Hitta på sidan