Hur säger jag upp förskoleplatsen?

Du säger upp din förskoleplats via kommunens e-tjänstportal.

Uppsägningstiden för en förskoleplats är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden. Om barnet lämnar sin plats under uppsägningstiden, debiteras avgift för resterande tid.

När ett barn lämnar förskolan för att börja skolan skrivs barnet automatiskt ut från förskolan sista fredagen i juli om platsen inte är uppsagd tidigare.

Uppsägning av en förskoleplats görs via e-tjänstportalen. En uppsägningsbekräftelse skickas till vårdnadshavaren per e-post till den adress som uppgetts i e-tjänstportalen.

Är vårdnadshavarna separerade och har var sin förskoleplats för sitt barn, måste båda platsinnehavarna/vårdnadshavarna säga upp sina platser. Säger en av barnets vårdnadshavare upp sin plats för barnet, får den andra vårdnadshavaren information om detta.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 oktober 2023

Hitta på sidan