Hur fungerar kösystemet?

Det datum du ansöker om förskoleplats är din plats i kön.

Kommunen erbjuder plats i förskola inom tre månader från ansökningsdatum. Har flera barn i kön samma ansökningsdatum, det vill säga samma köplats, erbjuds det äldsta barnet plats före yngre barn. Platserna fördelas bland annat enligt förtur för barn i behov av särskilt stöd och syskonförtur.

I Tyresö kommun har du som förälder möjlighet att ställa ditt barn i kö till tre alternativa förskolor. Vid placering tar vi hänsyn till dina önskemål och placerar i första hand ditt barn på någon av de förskolor du har valt, beroende på om det finns någon ledig plats där. Finns inte plats ledig på någon av de förskolor du har valt, kommer ditt barn att erbjudas en plats på en annan förskola, så nära hemmet som möjligt.

Du har rätt att tacka nej till det första platserbjudandet du får och samtidigt stå kvar i kön. Om du tackar nej även till erbjudande nummer två, tappar du din plats i kön och måste göra en ny ansökan.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan