Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Hur fungerar förskoleavgiften?

Förskoleavgiftens storlek baseras på ditt hushålls inkomst.

Förskoleavgiften baseras på hushållets sammanlagda beskattningsbara inkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående, gifta par eller sammanboende som är folkbokförda på samma adress.

Kommunen tillämpar maxtaxa, vilket betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara. Du betalar förskoleavgift årets alla månader, även om ditt barn är frånvarande från förskolan.

När du tackar ja till en förskoleplats är varje vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om inkomst och familjeförhållanden. Du måste uppdatera denna information om den förändras på grund av till exempel föräldraledighet, inkomständring, eller arbetslöshet.

Om du inte registrerar uppgifter om din inkomst, godkänner du som platsinnehavare högsta avgift enligt maxtaxan.

Den vårdnadshavare som ansöker om plats i förskolan blir platsinnehavare och är den person som får fakturan för förskoleavgiften.

Avgift i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Upp

Hitta på sidan