Hur fungerar förskoleavgiften?

Förskoleavgiftens storlek baseras på ditt hushålls inkomst.

Förskoleavgiften baseras på hushållets sammanlagda beskattningsbara inkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående, gifta par eller sammanboende som är folkbokförda på samma adress.

Kommunen tillämpar maxtaxa, vilket betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara. Du betalar förskoleavgift årets alla månader, även om ditt barn är frånvarande från förskolan.

När du tackar ja till en förskoleplats är varje vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om inkomst och familjeförhållanden. Du måste uppdatera denna information om den förändras på grund av till exempel föräldraledighet, inkomständring, eller arbetslöshet.

Om du inte registrerar uppgifter om din inkomst, godkänner du som platsinnehavare högsta avgift enligt maxtaxan.

Den vårdnadshavare som ansöker om plats i förskolan blir platsinnehavare och är den person som får fakturan för förskoleavgiften.

Avgift i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan