Hur ansöker jag om plats i förskolan?

Ansökan om plats i förskolan gör du via kommunens e-tjänstportal.

Ansökan ska göras senast tre månader innan plats önskas. Ansökningsdatumet ligger till grund för barnets plats i förskolekön.

Barnet måste vara minst tre månader innan du kan göra en ansökan. Om du ansöker tidigare, blir ansökningsdatumet (ködatumet) per automatik barnets tremånadersdag.

När du ansöker om plats i förskola för ditt barn gör du ett aktivt val mellan plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och mellan kommunal eller fristående verksamhet.

Placeringen av barn som ska börja i förskolan i augusti eller september brukar starta någon gång under april.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan