Placering i förskola

  • Alla kommunala förskolor ska erbjuda verksamhet klockan 06.30-18.30 om behov finns, varje vardag under hela året utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.
  • Alla barn folkbokförda i kommunen har rätt till förskola minst 24 timmar per vecka.
  • Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en vistelsetid på din arbetstid/studietid och restid.
  • Du har inte rätt att ha ditt barn på förskolan när du är ledig, exempelvis om du har semester/lov eller är kompledig.
  • Du som vårdnadshavare ansvarar för att rätt vistelsetid för barnet finns registrerad i skolplattformen Vklass. Behöver du ändra vistelsetid så gör du det minst 14 dagar i förväg.

Lärplattformen Vklass

Allmän förskola

Alla tre-, fyra-, och femåringar har rätt till allmän förskola 525 timmar om året från höstterminen det år de fyller tre år enligt lagen. Det innebär att barnet får vistas på förskolan gratis denna tid. Det motsvarar 15 timmar per vecka under skolans terminer. Sommar-och jullovet omfattas inte av den avgiftsfria allmänna förskolan. Barn som idag redan har en placering på mer tid får istället en reducering av avgiften.

Vistelsetid för föräldralediga vårdnadshavare

När det föds ett syskon i familjen så har det äldre barnet rätt till samma tid i 1 månad som innan syskonet föddes. Efter det så är det 24 timmar per vecka som gäller.
Det är förskolan som bestämmer hur dessa 24 timmar förläggs.
Under sommarlov och jullov har barnet rätt till 15 timmar per vecka.

Vistelsetid för arbetssökande vårdnadshavare

En arbetssökande vårdnadshavare har rätt till max 30 timmar per vecka.

Frågor och svar

Jag har nyss fått ytterligare ett barn och vill att det stora barnet har mer än 24timmar/vecka på grund av vissa speciella anledningar. Kan jag ansöka om fler timmar?

Du kan ansöka om avsteg från våra riktlinjer via våra e-tjänster.

Hur gör man för att säga upp en plats som barnet ännu inte har börjat på?

Du gör en uppsägning via våra e-tjänster. Det är ingen uppsägningstid på platsen. Uppsägningstid har man endast om barnet har gått på förskolan minst två veckor efter startdatumet.

Jag ska flytta från kommunen men vill att mitt barn ska gå kvar på förskolan till terminens slut. Hur gör jag då?
Barnet har rätt att gå kvar i Tyresö i två månader från det att ni folkbokfört er i annan kommun. Men om det skulle vara en längre tid så behöver ni söka avsteg från riktlinjerna. Det gör ni via våra e-tjänster.

Familjen ska åka på en längre resa i sommar och vill att barnet ska vara ledigt i 3 månader. Går det bra?

Barnet har rätt att vara ledigt under en sammanhängande tid om två månader med rektors godkännande. Vill man vara ledig längre så behöver man ansöka om avsteg från riktlinjerna. Det gör man via våra e-tjänster.

Under min föräldraledighet så kommer jag att behöva arbeta cirka två dagar i veckan. Vilka tider får då mitt äldre barn ha på förskolan?

Då behöver du välja om vi ska räkna ditt barns vistelsetid på ditt arbete eller din föräldraledighet.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juli 2024