Ansökan och erbjudande om plats i förskola

Alla förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen, kommunala såväl som fristående har en gemensam kö. Det innebär att du ansöker till båda regierna via våra e-tjänster. De fristående enheterna kan dock ha egna riktlinjer och köregler.

Ansöka om förskoleplats

 • Förskolan är för barn 1–5 år.
 • Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskola tidigast på barnets tremånadersdag. Ansöker du tidigare blir ansökningsdatumet ändå barnets tremånadersdag.
 • Det datum som ansökan görs blir barnets plats i kön.
 • Barnet kan tidigast börja på förskola vid 1 års ålder.
 • Du kan som mest ha tre val i din ansökan.

Garanti på placering

Om du har minst ett val som är kommunalt så har du också garanti på placering. Det betyder att du vet att du kommer att få en placering i den månad du ansökt till om det är minst tre månader framåt i tiden. Den placeringen erbjuds på den närmsta lediga förskola som har en ledig plats om det skulle vara fullt på dina andra alternativ.
Du ansöker till en förskoleplats via e-tjänst.
Ansök om plats till förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleplats för nyanlända

Nyanlända som saknar fullständigt personnummer gör ansökan om förskoleplats i Servicecenter via en e-tjänst.
Kontaktuppgifter till servicecenter

Förskoleplats för skyddad identitet

Om barnet eller vårdnadshavaren har skyddad identitet så kan inte ansökan göras i
e-tjänsten. Ansökan behöver då göras på blankett som finns i Servicecenter.
Kontaktuppgifter till servicecenter

Ansökan om plats för barn med växelvis boende

Om ni som vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser men har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis hos er så ska den vårdnadshavaren som bor med barnet ansöka om plats. När den placeringen är klar kan den andra vårdnadshavaren göra sin ansökan.

Kösortering

För de kommunala förskolorna sker placering enligt köordning:

 1. Förtur för barn i behov av särskilt stöd
 2. Syskonförtur
 3. Byte av förskola
 4. Barn utan placering
 5. Barn folkbokförda i annan kommun än Tyresö kommun

Inom varje kategori ovan sorteras barnen efter ansökningsdatum och sedan barnets ålder, där äldst barn går först i kön.

Erbjudande till förskola

Cirka tre månader innan du önskar placering så kommer du att få ett erbjudande om plats till den mejladress som du uppgav i din ansökan.

 • Du har då sju dagar på dig att besvara erbjudandet.
 • Om ni är två vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser så måste båda logga in och besvara erbjudandet. Om erbjudandet inte besvaras alls så kommer både erbjudandet och ansökan att stängas.
 • Tackar du nej till erbjudandet så står du kvar till högre rangordnade val.
 • Tackar du ja till erbjudandet så stängs ansökan och du kan inte stå kvar i kön.
 • Du kan tacka nej till ett erbjudande en gång per ansökan.

Svara på erbjudande om plats

Uppsökande verksamhet

Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i kommunen men som inte har en plats i förskola inför den höst då allmän förskola ska erbjudas, det vill säga hösten det år barnet fyller tre år. Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg, men inte förskola, omfattas av den uppsökande verksamheten. Efter att den första kontakten tagits inför hösten det år barnet fyller tre år ska hemkommunen sedan ta kontakt inför varje höst och varje vår då barnet inte har en plats i förskola. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.
Erbjudande om förskola och uppsökande verksamhet - Skolverkets webb Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg

Riktlinjerna för Tyresö kommuns förskolor och pedagogisk omsorg gäller för de kommunala verksamheterna.

Riktlinjer för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (pdf, 736 kB, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

 

Hur tidigt kan man ställa sig i kö till förskola?
Nyfödda barn behöver ha fått sitt personnummer innan de kan anmälas till förskolekön. Tidigast möjliga anmälningsdatum är barnets tremånadersdag. Om du gör ansökan tidigare blir anmälningsdatumet ändå barnets tremånadersdag.

Jag skulle vilja ändra datum för när jag önskar plats. Påverkar det min ansökan?
Nej det gör det inte: endast ett nytt ködatum om du lägger till ett nytt alternativ i din ansökan.

Jag har blivit erbjuden en plats på en förskola som inte är mitt förstahandsval. Vad har jag för alternativ?
Du kan tacka ja till alternativet och göra en ny ansökan. Du hamnar då i vår byteskö. Tackar du nej till alternativet så stängs dina högre rangordnade val.

Vad händer med min ansökan om jag tackar nej till mitt tredjehandsval som jag blivit erbjuden plats till?
Man kan tacka nej till plats en gång per ansökan och då välja att stå kvar i kön till högre rangordnade val

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att ansöka om förskola?
Personer med skyddad identitet väljer förskola genom att fylla i en blankett som finns i kommunens Servicecenter som ligger i Tyresö centrum.

Jag vill byta förskola. Hur gör jag då?
Du gör en ny ansökan om förskola via våra e-tjänster. Systemet känner själv av att du redan har en plats och ställer ditt barn i byteskön.

Du kan ha som mest tre förskolor i din ansökan.

Placeringsansvaret innebär att inget barn ska behöva vänta på en förskoleplats i mer än tre månader.

Jag vill ansöka till fristående alternativ. Kan jag göra det i samma ansökan eller har dem egna köer?
Kommunen har gemensam kö för både kommunala och fristående alternativ så därför gör du endast en ansökan och väljer själv om dina alternativ ska vara i kommunal eller fristående regi.

Jag bor inte i kommunen ännu, kan jag ändå ansöka om plats?
Ja du kan ansöka ändå. I din ansökan så kommer du att uppmanas att skicka in en flyttanmälan till oss inom sju dagar. Din flyttanmälan görs på skatteverket.se.

Att båda dina barn ska få plats på samma förskola är ingen garanti men vi gör så gott vi kan. Det brukar inte vara ett problem.

Jag vill att mitt barn ska gå på förskola i annan kommun. Hur gör jag då?
Om det är en kommunal förskola så behöver du höra med deras barn- och utbildningsförvaltning. Är det en fristående förskola så pratar du med deras rektor. Om du får en placering så har vi sedan en blankett på vår webbsida som du och kommunen/enheten fyller i.
Blanketter för förskola

Jag bor inte i Tyresö kommun men vill att mitt barn går på en förskola i er kommun. Hur gör jag då?
Du gör en ansökan via vår e-tjänst. Du uppger din folkbokföringsadress. Sedan är det bra om du tar kontakt med förskolan om det är en fristående förskola och med barn- och utbildningsförvaltningen om det är en kommunal förskola. Mejla då på e-post: support-bou@tyreso.se.

Jag har fått en plats men vill byta inskolningsdatum.
Hur gör jag?
Om du vill ha ett annat datum i samma månad så tar du kontakt med förskolan. Vill du byta till annan månad så ta kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen på e-post: support-bou@tyreso.se.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juli 2024