Utvecklingen av Fornudden

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, pågår bygge av ny skola. En nytt vård- och omsorgsboende är precis färdigbyggt. Även Fornuddsparken rustas upp.

Ny större skola klar 2021

Situationsplan för nya skolan. Små justeringar kan ha gjorts sedan denna bild togs fram, men huvuddragen för situationsplanen stämmer.

Situationsplan. Klicka för större bild

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan kommer att byggas på den plats där äldreboendet Ängsgården låg tidigare. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021.

Uppdragsgivare: Tyresö kommuns barn- och utbildningsförvaltning.
Byggaktör: Tyresö kommuns projektavdelning
Entreprenör: NCC

Långsträckt skolbyggnad i tre våningar med lekytor i förgrunden. Vy från Fornuddsparken.

Visionsbild för nya skolan sett från parken

Entré till Fornuddens nya skola. Vy från Gärdesvägen.

Visionsbild för nya skolan sett från Gärdesvägen

Aktuellt på bygget av den nya skolan vecka 39-42

Ny skola i Fornudden

Byggnation av ny skola i Fornudden. Bild tagen i augusti 2020. Klicka på bilden för att förstora den.

Skolbyggnaden

Arbetet inne i de nya skolbyggnaderna tuffar på. I översta planet på del 2 av skolan pågår gipsarbeten (den högra delen av den avlånga byggnaden på bilden). I resten av skolbyggnaden pågår målning, golvläggning, plattsättning och montage av undertak. Samtidigt håller man på att sätta upp innerdörrar, glaspartier och lister. Man har också börjat montera skolans storkök/tillagningskök.

Sporthallen

Även i sporthallen (längst till höger på bilden ovan) pågår gipsarbete och jobb med mellanväggar ,samt installationer av el, ventilation och rör. Montaget av väggpaneler i hallen har påbörjats. Utvändiga skärmtak och solskydd monteras.

Utvändigt

Arbeten med skolgården pågår och delar av lekytorna ut mot Fornuddsparken börjar bli klara. Här kommer mycket av skolgårdens lekutrustning att finnas, exempelvis snurrlek, hinderbanor och stamskog.

Ett vägprojekt pågår inom arbetsområdet. Vägen ska fungera som tillfartsväg för bl.a. leveranser till den nya skolan när den tas i drift.

Hur påverkar det allmänheten?

Bygget är inne i en något lugnare fas gällande transporter, men de kommer bli fler när leveranserna av fast inredning till skolan att kommer igång.

Tänk på!

Det är höst och kvällarna blir mörkare. Vi uppmanar alla som rör sig i området att ta fram reflexerna, det är viktigt att vi alla syns i mörkret!

Projektledare i Tyresö kommun:
Bernt Eklund
bernt.eklund@tyreso.se

Louise Bergman
louise.bergman@tyreso.se

Villa Fornudden – nytt vård- och omsorgsboende med fler platser

Vit byggnad i tre våningar med gröna tak

Bild på boendet från juli 2020

Det nya vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden står nu färdigt, granne med den befintliga Fornuddens skola. Boendet har 60 boendeplatser, varav Tyresö kommun har upphandlat 40 platser. Boendet ersätter bland annat det nedlagda äldreboendet Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken, och som hade 20 platser. Det nya boendet drivs i regi av Vardaga.

Arbete med vägar

Kommunen kommer i samband med byggena att arbeta med infrastrukturen runt den nya skolan och äldreboendet.

Utbyggnad av Gärdesvägen

Sommaren 2020 startade byggnation av Gärdesvägen, ett arbete som kommer att pågå året ut. Det innebär att Gärdesvägen knyts ihop med Kumla allé och den del som tidigare varit gång- och cykelbana kommer att bli en enkelriktad väg för all sorts trafik. Framför skolan kommer det att finnas en så kallad drop zon, där elever som får skjuts till skolan kan lämnas av.

Bygget påbörjas vid korsningen Gärdesvägen/Kumla allé, vilket kan påverka trafiken en aning. I höjd med korsningen kommer gångtrafiken att omdirigeras till andra sidan Kumla allé, mot Ängsvägen.

Material från informationsmöte 2019

25 april 2019 hölls ett informationsmöte om utvecklingen av Fornudden. Nedan finns den power point-presentation som visades under mötet.

Presentation från informationsmöte 25 april 2019

Vanliga frågor

Utvecklingen av Fornudden är ett projekt som berör många. Under informationsmötet och under projektets gång har det kommit in många frågor. En del av frågorna är inte längre aktuella då äldreboendet vid skolan nu är färdigbyggt. Du hittar svaren på dem här:

Frågor och svar om utvecklingen av Fornudden

Upprustning av Fornuddsparken

Vi passar även på att förbättra Fornuddsparken så att den blir ännu trevligare att vistas i. Efter att den nya skolan är klar kommer vi att rusta upp den norra delen av parken, söder om skolan.

Läs mer om upprustningen av Fornuddsparken

Prenumerera på nyhetsbrev

Denna webbsida uppdateras löpande med aktuell information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 24 september 2020
Upp