Samordnad varudistribution

Åtta Södertörnskommuner samarbetar om samordnad varudistribution för att halvera kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor, och transporterna styrs till lämpliga tider.

Samordnad varutransport infördes i april 2015 i Tyresö. Den omlastningscentral som används är Widrikssons Åkeri.

Samordnade varutransporter i Tyresö kommun omfattar alla transporter av varor och livsmedel till kommunens olika verksamheter (skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med flera). I stället för att varje enskild beställning ger en transport, läggs beställningarna samman.

Det innebär totalt färre transporter, och det är bra både för miljö och ekonomi. Samtidigt ger det en ökad trafiksäkerhet, inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör fram över skolgårdar och andra miljöer där barn vistas.

Mer färre antal transporter blir det även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser.

Läs mer om samordnad varudistribution Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 6 februari 2024

Hitta på sidan