Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Leverantörsbank för direktupphandlingar

Du som företagare kan anmäla dig till vår leverantörsbank som hjälper oss på kommunen att hitta rätta leverantörer inför direktupphandlingar.

Direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden i lagen om offentlig upphandling (LOU) och styrs främst av kommunens Upphandlingspolicy. Det finns en fast beloppsgräns för när det är tillåtet att direktupphandla. Beloppsgränsen uppgår år 2019 till 586 907 kr kronor. Om värdet på avtalet understiger 586 907 kr är det tillåtet att direktupphandla. Värdet på det som ska direktupphandlas beräknas på kontraktets fulla värde (eventuella options- och förlängningsklausuler ska räknas med som om de kommer att utnyttjas).

Den eller de utvalda leverantörerna får lämna anbud i de fall den
upphandlande myndigheten ber om det. Vid direktupphandling finns det inga lagbestämmelser om hur anbuden ska utformas. Anbuden kan alltså vara muntliga eller skriftliga.

Val av leverantör inför direktupphandling

När kommunen direktupphandlar tjänster eller varor kan vi själva välja till vilka företag vi vänder oss till med offertförfrågningar. Här har vi alltså en möjlighet att välja till exempel att vända oss till närliggande företag, en riktad förfrågan som inte är möjlig med upphandlingar. Ibland känner vi på kommunen att det är svårt att hitta leverantörer som har rätt varor eller tjänster att erbjuda oss. Därför har vi skapat en leverantörsbank dit alla företagare kan registrera sig. När man registrerar sig i leverantörsbanken är det viktigt att fylla sökord som beskriver och är kopplade till det ni erbjuder. Tänk på att det inte är säkert att den som söker i banken kan er bransch så undvik facktermer, förkortningar och liknande.

Registrera dig till leverantörsbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om integritetspolicy


Sidan publicerad av: upphandling@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Upp