För anbudsgivare

Information för dig som är anbudsgivare.

Lämna anbud elektroniskt

För att effektivisera inköp av varor och tjänster använder sig Tyresö kommun av elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyg.

Observera att endast registrerade användare i upphandlingssystem kan se hela förfrågningsunderlagen med tillhörande dokument. 

Att tänka på när du lämnar anbud

Vi försöker ständigt underlätta för potentiella anbudsgivare genom att förenkla förfrågningsunderlaget i den mån det är möjligt. Här följer även några enkla råd och tips för dig som vill lämna anbud:

  • Läs noga igenom vad som efterfrågas.
  • Fundera på om detta är något för ditt företag.
  • Kontrollera att alla handlingar som efterfrågas skickas med.
  • Kontrollera att svar lämnats på samtliga frågor som ställs i tid.
  • Fråga oss om något är otydligt. 

Vad säger lagen?

Upphandlingsprocessen är reglerad i lag och innebär att Tyresö kommun som upphandlande myndighet måste följa denna lagstiftning. Detta innebär att våra förfrågningsunderlag måste vara tydliga så att alla anbudsgivare kan utläsa vad som efterfrågas och kan lämna anbud på lika villkor.

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Upp