För anbudsgivare

Information för dig som är anbudsgivare.

Lämna anbud elektroniskt

För att effektivisera inköp av varor och tjänster använder sig Tyresö kommun av elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyg.

Observera att endast registrerade användare i upphandlingssystem kan se hela förfrågningsunderlagen med tillhörande dokument. 

Att tänka på när du lämnar anbud

Vi försöker ständigt underlätta för potentiella anbudsgivare genom att förenkla förfrågningsunderlaget i den mån det är möjligt. Här följer även några enkla råd och tips för dig som vill lämna anbud:

  • Läs noga igenom vad som efterfrågas.
  • Fundera på om detta är något för ditt företag.
  • Kontrollera att alla handlingar som efterfrågas skickas med.
  • Kontrollera att svar lämnats på samtliga frågor som ställs i tid.
  • Fråga oss om något är otydligt. 

Vad säger lagen?

Upphandlingsprocessen är reglerad i lag och innebär att Tyresö kommun som upphandlande myndighet måste följa denna lagstiftning. Detta innebär att våra förfrågningsunderlag måste vara tydliga så att alla anbudsgivare kan utläsa vad som efterfrågas och kan lämna anbud på lika villkor.

Direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden i lagen om offentlig upphandling (LOU) och styrs främst av kommunens Upphandlingspolicy. Det finns en fast beloppsgräns för när det är tillåtet att direktupphandla.

Beloppsgränser:
2022-02-01 - tillsvidare: 700 000 kronor

Om värdet på avtalet understiger 700 000 kronor är det tillåtet att direktupphandla. Värdet på det som ska direktupphandlas beräknas på kontraktets fulla värde (eventuella options- och förlängningsklausuler ska räknas med som om de kommer att utnyttjas).

Den eller de utvalda leverantörerna får lämna offert i de fall den
upphandlande myndigheten ber om det. Vid direktupphandling finns det inga lagbestämmelser om hur offerten ska utformas. Offerten kan alltså vara muntliga eller skriftliga.

Val av leverantör inför en direktupphandling

När kommunen direktupphandlar tjänster eller varor kan vi själva välja till vilka företag vi vänder oss till med offertförfrågningar. Här har vi alltså en möjlighet att välja till exempel att vända oss till närliggande företag, en riktad förfrågan som inte är möjlig med upphandlingar. Ibland känner vi på kommunen att det är svårt att hitta leverantörer som har rätt varor eller tjänster att erbjuda oss. Därför har vi skapat en leverantörsbank dit alla företagare kan registrera sig. När man registrerar sig i leverantörsbanken är det viktigt att fylla sökord som beskriver och är kopplade till det ni erbjuder. Tänk på att det inte är säkert att den som söker i banken kan er bransch så undvik facktermer, förkortningar och liknande.

Registrera dig till leverantörsbanken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs om integritetspolicy här. , 684.9 kB.


Sidan publicerad av: upphandling@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 februari 2024