Avgifter för ärenden om alkohol, tobak och e-cigaretter

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa med avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter. Här kan du se vilka avgifter som gäller.

Avgifterna är anpassade till hur mycket tid som går åt för olika typer av ärenden och ska ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för kommunens arbete.

Taxan innehåller följande avgifter

Serveringstillstånd för alkoholdrycker:

  • Prövningsavgifter
  • Tillsynsavgifter för anmälan om ändring
  • Avgifter för ordinarie tillsyn
  • Avgifter för extra tillsyn

Försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter:

  • Avgift för anmälan om försäljning
  • Avgifter för ordinarie tillsyn
  • Avgifter för extra tillsyn

Ladda ner taxan med avgifterna

På sidan med blanketter står det vilka avgifter som gäller för den typ av tillstånd du ska söka.

Läs mer på blankettsidan och ladda ner blanketter 

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp