Tillstånd och tillsyn

Här hittar du information om olika tillstånd som du kan ansöka om som näringsidkare. Behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta vår företagslots.

Alkohol – serveringstillstånd

Serveringstillstånd för sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker lämnas av kommunen. Här kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar. Här finns också information om när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Läs mer om serveringstillstånd

Försäljning av folköl

Automatspel

Tillstånd för automatspel lämnas av lotteriinspektionen.

Lotteriinspektionenlänk till annan webbplats

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kontrolleras i Tyresö av Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Bygglov

Bygg-, rivnings- och marklov handläggs av Tyresö kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Läs mer om bygglov

Djur och lantbruk

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillstånd och tillsyn avseende frågor som rör lantbruk och störande djurhållning.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Det krävs anmälan till kommunen för att sälja folköl, tobaksvaror och e-cigaretter. Anmälan om försäljning av vissa receptfria läkemedel ska lämnas till Läkemedelsverket.

Försäljning av folköl

Försäljning av tobak

Ladda hem anmälningsblanketter

Planerar du att sälja tobak, alkoholdrycker eller läkemedel? Här hittar du en sammanfattning av vad som gäller och var du kan hitta mer information.

Vad säger lagen?

För att få servera alkoholdrycker, utom folköl, behövs ett serveringstillstånd från kommunen.

Den som ska börja sälja folköl eller tobak måste anmäla det i förväg till kommunen. Man ska också ha ett egenkontrollprogram med rutiner för att följa lagen. För att få sälja folköl krävs att det finns ett visst sortiment av matvaror och att lokalen är godkänd för matförsäljning.

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Rökning är inte tillåten i serveringslokaler, till exempel caféer och restauranger, utom i särskilda rökrum. Även på skolgårdar och i vissa andra offentliga miljöer är det förbjudet att röka. För att få mer information om detta kan du kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Tillsyn och kontroll

Kommunen har tillsammans med polisen ansvar för tillsynen över servering av alkohol och över försäljning av folköl och tobak. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har hand om kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel. Förbundet ansvarar också för tillsynen av rökfria miljöer.

Förebyggande arbete – utbildning

Tillsammans med andra kommuner och polisen erbjuder vi utbildning i Ansvarsfull alkoholservering för serveringspersonal. Vi ordnar också informationsmöten för krögare och handlare.

Inriktningen för Tyresö kommuns förebyggande arbete är att

  • minska den skadliga konsumtionen av alkohol och tobak samt motverka konsumtionen av andra droger
  • skydda barn och ungdomar mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak
  • minska berusningsdrickandet och det alkoholrelaterade våldet.

Hälsoskydd

Frågor om hälsoskydd handläggs av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet bedriver tillsyn av bland annat förskolor och skolor, badanläggningar samt hygienlokaler.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Livsmedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Lotteritillstånd

Om du vill anordna lotteri söker du tillstånd för det hos kommunen.

Ansök om lotteritillstånd

Miljöskydd

Inom miljöskyddsområdet kontrollerar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bland annat anmälan om miljöfarliga verksamheter.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Sotning

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Upplåtelse av allmän plats

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Men när det gäller kommunal mark fungerar kommunen som remissinstans åt polismyndigheten, så du ska alltid börja med att kontakta kommunen.

Läs mer om upplåtelse av allmän plats

Vatten och avlopp

Information om tillståndskrav för inrättande av avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp