Tillstånd och tillsyn

Här hittar du information om olika tillstånd som du kan ansöka om som näringsidkare. Behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta vår företagslots.

Alkohol – serveringstillstånd

Serveringstillstånd för sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker lämnas av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

På deras webbplats kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar. Här finns också information om när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Spelautomater

Tillstånd för spelautomater lämnas av Spelinspektionen.

Spelinspektionenlänk till annan webbplats

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kontrolleras i Tyresö av Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Bygglov

Bygg-, rivnings- och marklov handläggs av Tyresö kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Läs mer om bygglov

Djur och lantbruk

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillstånd och tillsyn avseende frågor som rör lantbruk och störande djurhållning.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har hand om tillstånd och tillsyn av försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Hälsoskydd

Frågor om hälsoskydd handläggs av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet bedriver tillsyn av bland annat förskolor och skolor, badanläggningar samt hygienlokaler.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Livsmedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Lotteritillstånd

Om din förening vill anordna ett lotteri måste du söka tillstånd från Tyresö kommun.
För information om lotteri och lotteritillstånd ring Stefan Fridén, tel 08-578 291 02.

Miljöskydd

Inom miljöskyddsområdet kontrollerar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bland annat anmälan om miljöfarliga verksamheter.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Sotning

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Upplåtelse av allmän plats

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Men när det gäller kommunal mark fungerar kommunen som remissinstans åt polismyndigheten, så du ska alltid börja med att kontakta kommunen.

Läs mer om upplåtelse av allmän plats

Vatten och avlopp

Information om tillståndskrav för inrättande av avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Upp