Tillstånd och tillsyn

Här hittar du information om olika tillstånd som du kan ansöka om som näringsidkare. Behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta vår företagslots.

Alkohol – serveringstillstånd

Serveringstillstånd för sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker lämnas av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

På deras webbplats kan du läsa om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar. Här finns också information om när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – serveringstillståndlänk till annan webbplats

Spelautomater

Tillstånd för spelautomater lämnas av Spelinspektionen.

Spelinspektionenlänk till annan webbplats

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kontrolleras i Tyresö av Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Bygglov

Bygg-, rivnings- och marklov handläggs av Tyresö kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Läs mer om bygglov

Djur och lantbruk

Om du ska ha vissa djur måste du ansöka om tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Du söker tillstånd för:

  • Nötkreatur, häst, get, får, svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm och giftorm.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – tillstånd för djurlänk till annan webbplats

Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har hand om tillstånd och tillsyn av försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – tobak, alkohol och läkemedellänk till annan webbplats

Livsmedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – livsmedellänk till annan webbplats

Lokaler

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kontrollerar lokaler i offentlig miljö. En del lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och kosmetiska solarier.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – lokalerlänk till annan webbplats

Lotteritillstånd

Om din förening vill anordna ett lotteri måste du söka tillstånd från Tyresö kommun.
För information om lotteri och lotteritillstånd ring Stefan Fridén, tel 08-578 291 02.

Miljöskydd

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kontrollerar att företag och verksamheter följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – miljöskyddlänk till annan webbplats

Sotning

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Upplåtelse av allmän plats

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Men när det gäller kommunal mark fungerar kommunen som remissinstans åt polismyndigheten, så du ska alltid börja med att kontakta kommunen.

Läs mer om upplåtelse av allmän plats

Vatten och avlopp – VA-rådgivning

Information om tillståndskrav för inrättande av avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 januari 2021