Etableringsforum

Etableringsforum gör det enkelt för företag att komma i kontakt med Tyresö kommun och att etablera sig här. Det gäller både Tyresöföretag som vill växa och företag som kommer utifrån.

Etableringsforum ska underlätta dialogen mellan kommunen och företagare. Företag som vill etablera sig eller växa får möjlighet att enkelt – och relativt snabbt – få ett första möte med nyckelpersoner i kommunen.

Tanken är att du som företagare ska bli lotsad rätt redan från början, så att handläggningstiden kan bli kortare.

När du har bokat en mötestid hos Etableringsforum får du träffa näringslivschefen, chefen för enheten analys och tillväxt samt översiktsplaneraren. De vet vad det kommer att finnas för möjligheter till företagsetableringar, nu och på sikt, och de kan förmedla kommunens gemensamma syn.

Vad händer efter det första mötet?

Det första mötet kan utmynna i olika saker beroende på vad företaget efterfrågar.

Kommunen kan till exempel hjälpa till att förmedla kontakt mellan företagaren och en fastighetsägare som har eller ska utveckla lokaler och som skulle kunna matcha med vad företaget efterfrågar.

Ett annat exempel är om företagaren är intresserad av ett markförvärv och då blir det en annan fortsatt process.

Boka tid för möte med Etableringsforum

Etableringsforum har fasta mötestider varannan onsdag kl 13.00–14.00. Mötena sker antingen på plats i kommunhuset i centrala Tyresö, eller digitalt om du föredrar det.

Du bokar tid via e-post: gunilla.berg@tyreso.se

I mejlet beskriver du ditt företag, vad det är för yta du söker, om du vill bygga nytt eller flytta, och annat som är bra för Etableringsforum att veta. Därefter blir du kontaktad, så att ni kan komma överens om en mötestid.

Har du frågor?

Kontakta Gunilla Berg, näringslivschef, gunilla.berg@tyreso.se

Vill du bygga bostäder, samfällsfastigheter eller industrilokaler i Tyresö? Anmäl ditt intresse för mark i Tyresö via e-tjänst för intresseanmälningar för markanvisningar.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023