Projekt och samverkan i näringslivsfrågor

Tyresö är en naturlig del av Storstockholmsområdets näringsliv och arbetsmarknad. Kommunen deltar i flera regionala instanser och projekt.

Södertörnssamarbetet

Det finns en lång tradition av samarbete mellan de åtta kommunerna på Södertörn. Gemensamma bolag och organisationer, benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt är konkreta exempel på former för det intensiva samarbetet.

De kommuner som ingår i Södertörnssamarbetet är Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö.

Södertörnssamarbetet tar avstamp i det faktum att människor reser allt längre till och från arbetet och rör sig ofta över flera kommungränser under en och samma dag. Företagen blir allt mer specialiserade och rekryterar från allt större områden. Därför finns mycket att vinna på en utvecklingsplanering som sker över de administrativa gränserna.

Samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna utgår från ett gemensamt förhållningssätt: vårt fokus ligger på den gemensamma nyttan vi visar respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen vår regionala samverkan handlar om att både ge och få vi går före och visar ett gott regionalt ledarskap vi uppträder som regionala aktörer och utvecklar nya mötesplatser.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i kommunfullmäktige i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet. I februari varje år träffas representanter från de åtta kommunerna och från näringslivet för ett rådslag om Södertörns utveckling.

Södertörnskommunernas webbplats Länk till annan webbplats.

Stockholm Business Region

Stockholm Business Region är ett helägt bolag till Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB.

Bolaget ansvarar för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och turistdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter.

Målsättningen är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Stockholm Business Region Länk till annan webbplats.

Lokala insatser

Det som är bra för länet är även bra för Tyresö. Tyresö är en integrerad del av Storstockholms arbets- och bostadsmarknad. Därför deltar Tyresö aktivt i olika regionala samarbetsprojekt i länet som syftar till att främja företagsetableringar i Stockholms län/Mälardalsområdet.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021