Information om corona till företagare

Tyresö kommun följer utvecklingen av coronapandemin och vilka konsekvenser den får för näringslivet. Branscher drabbas på olika sätt och många företag står inför stora utmaningar. Här kan du läsa om vilka konkreta åtgärder kommunen har gjort för att stötta det lokala näringslivet. Här finns också tips på kostnadsfri rådgivning och mycket annat som du som är företagare kan ha nytta av.

Åtgärdspaket för Tyresös företagare

Kommunen har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta Tyresös företagare. Några exempel: Anstånd med fakturor, snabbare betalningar från kommunen och slopad avgift för uteserveringar och torghandel.

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 8 oktober 2020 förlängs dessa stödåtgärder fram till och med den 31 mars 2021.

Läs mer om stödåtgärderna (beslut 8 oktober 2020)

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senarelägger fakturering av tillståndsavgifterlänk till annan webbplats

Tillfälligt sänkta hyror i utsatta branscher (beslut 5 maj 2020)

Tillfälliga pandemilagen – så sköter Länsstyrelsen tillsynen

Länsstyrelsen har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga pandemilagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

De verksamheter som är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Läs mer om hur Länsstyrelsen sköter tillsynenlänk till annan webbplats

Tipsa Länsstyrelsen om trängsel enligt pandemilagen

Restriktioner för butiker och gym och privata tillställningar

Med stöd av den nya tillfälliga pandemilagen har regeringen beslutat att butiker, köpcentrum, gym och badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Dessutom gäller maxgränsen på åtta deltagare även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.

Föreskrifter för butiker, gym och köpcentrumlänk till annan webbplats

Restriktioner för restauranger och annan servering

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår. Man inte vara mer än 4 personer vid samma bord. Alkohol får inte serveras efter kl 20.00. Alla näringsställen måste stänga 20.30, med undantag för avhämtning/take away.

Serveringsställen som är en del av en handelsplats, till exempel en galleria, får bara servera personer som ska äta ensamma. Om serveringsstället har en egen entré gäller inte begränsningen om en person per sällskap.

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19. Föreskrifterna trädde i kraft den 7 juli 2020.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rådlänk till annan webbplats

Minska covid-19-spridningen: Tips till dig som driver en verksamhet

Pandemin ställer speciella krav på alla som driver företag och organiserar verksamheter. Myndigheterna har sammanställt en checklista med tips. Det finns också affischer och annat material som du kan ladda ner.

Myndigheternas checklista, tips och rekommendationer

Nyföretagarcentrum stöttar via telefonjour

Nyföretagarcentrum har en kostnadsfri telefonjour för företagare som behöver stöttning med anledning av pandemin. Välkommen att ringa Nyföretagarcentrum vardagar kl 9–12, på telefon 010-151 11 05.

Nyföretagarcentrums webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till nyföretagare via Nyföretagarhjälpen

Nyföretagarcentrum har startat Nyföretagarhjälpen för att stötta och vägleda nyföretagare i pandemin. De har en webbplats med information, och de arrangerar livesändningar som du kan se via deras Facebooksida. Sändningarna kan även ses i efterhand.

Nyföretagarhjälpenlänk till annan webbplats

Nyföretagarhjälpens Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program för livesändningarna våren 2021länk till annan webbplats

Regionala företagsjouren

Den regionala företagsjouren ger råd till företag som har drabbats av krisen. Företagsjouren drivs av Almi i samarbete med Region Stockholm. Rådgivningen är kostnadsfri under pågående coronapandemi. Du kan ringa företagsjouren på telefon 08-520 277 90 på vardagar kl 9–12 och 13–16.

Regionala företagsjourenlänk till annan webbplats

Information till företagare på verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se finns information från myndigheter om coronaviruset som är viktig att känna till. Exempelvis vad som gäller för att få anstånd med betalning av skatt. Det finns också information om regler vid sjukdom, uppsägning av personal och mycket annat som kan beröra dig som är företagare.

Information på verksamt.se för företagarelänk till annan webbplats

Information in English for business ownerslänk till annan webbplats

Hitta personal snabbt – använd #jobbjustnu

Är ditt företag i snabbt behov av personal? I Arbetsförmedlingens platsbank samlas annonser för arbetssökande under hashtag #jobbjustnu. Tanken är att underlätta både för dig som behöver anställa, och för personer som behöver ett nytt eller ett tillfälligt jobb.

Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Enkät till Tyresös företagare

Kommunen har genomfört en enkät för att ta reda på hur coronapandemin påverkar verksamheten i Tyresös företag. Enkäten är en del i kommunens arbete för att ta fram åtgärder för stöd till det lokala näringslivet. Sista dag att svara på enkäten var den 30 april 2020.

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2021